martes, 31 de agosto de 2010

KOLT RIDDU deltager funnet torturert og drept i Guatemala

Riddu 2010Ganske nøyaktig en måned etter at årets Riddu Riđđu festival var over, fikk vi den tristeste beskjeden I Riddus historie. Vår venn og KOLT RIDDU deltager Lisandro Guarcax har blitt utsatt for en forferdelig hendelse


Den 32 år gamle kunstneren, professoren og kulturarbeideren Lisandro Guarcax ble den 25.august kidnappet på vei til et foreldremøte på barneskolen han var rektor for. Etter døgn med fortvilelse og jakt på gjerningsmennene fant politiet Lisandro drept med alvorlige tegn på tortur.
Lisandro Guarcax deltok under årets Riddu Riddu i kunstnerprosjektet KOLT RIDDU som tok for seg problemstillingen ”klimaendringer gjennom urfolks øyne” Lisandro var en sterk deltager som villig presenteret sin kultur og historie og var dermed en svært viktig bidragsyter i kunstprosjektet. Som en gave til festivalen laget Lisandro en stor tromme som nå for alltid vil ha en spesiell plass i festivalens hjerte.
Lisandro var også leder for dansegruppa Sotzil som opptrådte flere ganger i forbindelse med festvialen. Blant annet forberedte de en spektakulær forestilling kun for barnefestivalen, deltok i festivalens åpningsseremoni og hadde et nummer fra hovedscenen lørdag kveld. Lisandro og gruppa Sotzil viste med stor stolthet frem deres kulturuttrykk og tilhørighet til Maya kulturen.
Etter at Sotzils opphold på Riddu var over reiste de rundt i Finnmark for å knytte kontakter med samiske institusjoner slik at de kunne få inspirasjon og ideer til sitt arbeid med å fremme deres urfolkskultur. Dette var bare starten på et langvarig samarbeid mellom samer og Mayaer, Lisandro og Riddu.
Lisandro var en sentral person i sitt lokalsamfunn. I tillegg til å være artist og jobbe for fremming av Mayakulturen, var han også rektor ved en barneskole i Chuacruz der det går 500 elever. Skolen ligger i et meget fattig område i Solola hvor nesten 100% av innbyggerne er maya-indianere.
Riddu Riddu vil uttrykke sin dypeste medfølelse med familien Guarcax, Lisandros lagkamerater i Sotz'il gruppen, kolleger og elever på Escuela Oficial Chuacruz.
Hvem som står bak drapet på Lisandro Gurcax er uklart. Det vi likevel vet er at Lisandro deler skjebne med to av sine søskenbarn. I mai 2009 ble Guarcax Ernesto og Carlos Emilio Gonzalez også de medlemmer av Jay Sotzil Cultural Center, funnet myrdet. I et kommuniké etter drapet på Lisandro Guarcax heter det:
”Hensikten er å overskygge og kvele det kunstneriske arbeidet blant maya-folket i vårt land.”
Også stiftelsen for Rigoberta Menchu har engasjert seg i saken
 Les mer på Ambassaden sine nettsiderKilde: www.galdu.org

No hay comentarios: