martes, 10 de julio de 2012

Tujaal Rock en el Festival Riddu Riđđu

Uten ansikt – Tujaal Rock er folkets sang til
livet, til essensen av det å være menneske.
Gruppen Uten ansikt – Tujaal Rock er del av den kunstneriske Mayabevegelsen i Guatemala. Musikken kan beskrives som en fusjon av tradisjonell urfolksmusikk og moderne musikk, og betegnes som Maya rock. Med ulike musikalske stilarter som son, reggage, rock, ska og balada har gruppen skapt en egen musikkstil som reflekterer det kulturelle mangfoldet og musikken som finnes i Guatemala. «Tujaal Rock» står for folkets sang. Gruppen er del av den generasjonen som har vokst opp i kjølevannet av en væpnet konflikt, og har den vanskelige og viktige oppgaven med å fremme og kjempe for mayaenes verdighet. Komposisjonene blir framført på flere Mayaspråk, mam, sakapulteko, kíche, kaqchikel, i tillegg til spansk. Dette tegner til å bli en av årets store opplevelser på Riddu-sletta!

---

Grupo Sin Cara - Rock Tujaal es parte del movimiento artístico maya en Guatemala. La música puede ser descrita como una fusión de música tradicional indígena y la música moderna, y ser calificado como Rock Maya. Con diferentes estilos musicales como el son, reggage, el rock, el ska y Balada, el grupo creó su propio estilo de música que refleja la diversidad cultural y musical que existe en Guatemala. "Rock Tujaal" se refiere a la canción popular. Los integrantes del grupo forman parte de una generación que ha crecido rodeados por las consecuencias de un conflicto armado, y se ha marcado la difícil y trascendental tarea de promover y luchar por la cultura y la historia maya. Las composiciones se llevarán a cabo en varios idiomas mayas, mam, sakapulteko, kiche, kaqchikel, además de español. ¡Esta promete ser una de las grandes aventuras en Riddu

No hay comentarios: